Dagens datum i Tänkeböckerna: år 1594

Samma dag kom för rethe Dirich Kordiz och beklagiade Jåhann Hållthmann och sade, ath hann hade thakith honom 1 styckie giellerduch (ett slags sidentyg) jffronn wr hans bodh föruthan hans ja och minne.