Syftet med filmerna är att visa olika delar av arbeten som sker i Gamlestan, med fokus på arkeologin.

Den senaste filmen heter "Kära keramik", där arkeologerna Jeanette och Kristina förklarar vilka historier skärvorna berättar för oss idag. Man kan titta via vår You-Tube kanal här!