Baltic and North Atlantic Pottery Research Group, Stockholm

Våra arkeologer och föremålsspecialister har deltagit i Baltic and North Atlantic Pottery Research Group, med föreläsning om keramikmaterialet från Nya Lödöse. Föreläsningarna hölls 7-8 April i Stockholm och följande medarbetare har bidragit till en mycket intressant diskussion kring keramikmaterialet från medeltid - tidig modern tid.

Kristina Carlsson - Urban Diaspora and pottery from Nya lödöse

Jeanette Gustavsson och Veronica Forsblom Ljungdahl - Pottery from Nya Lödöse. Frames of production - the case of ceramics.

Foto: Markus Andersson

Foto: Markus Andersson