Göteborgs Stad informerar om stadsdelen Gamlestaden.

Arkeologin och staden Nya Lödöse tillhör en stor del av arbetet som pågår just nu och vad som hände på platsen för 500 år sedan. Kolla in Göteborgs Stads visionsfilm om stadsdelen Gamlestaden, filmen visar framtidsvisionen över de 15 kommande årens stadsutveckling.