Dagens datum år 1589: Per Andersson anklagades för att han slagit Henrik Guldsmeds piga och tagit en kanna öl ifrån henne och rivit sönder hennes kåpa. Han hade också huggit Per Steffenssons dräng i huvudet med en "plottz" (en sorts kniv).