Dagens datum 1589: Samma dag utlystes julefrid. Den som blir påkommen, antingen utländsk eller inhemsk, under denna kommande högtid att dra några värjor, antingen dag eller natt, ska ha förbrukat värjan och sedan böta. Som lagen säger ... den som gör någon man eller någon mansfolk något övervåld, vad må det helst kan vara, skall straffas, som lagen säger, utan någon nåd.