Dagens datum år 1587: Elert smed kom till rätten och klagade på att Hindrich guldsmed ska ha slagit hans hustru och dragit henne i håret. För detta ska han böta 3 mark (drygt 400 kr) och ge henne ett stycke lärft (fint linnetyg) till en huvudduk.