Dagens datum år 1587. Rådet samtycker till att Alf till Hieronymus från Lübeck ska lämna ifrån sig de nycklar han har till de bodar som ligger intill Olof Simenssons gård. Hieronymus har dem i pant för 105 daler. Om Alf inte lämnar nycklarna ifrån sig ska han böta 40 mark för olydnad.
Notis: 105 daler motsvarar drygt 60.000:-. 40 mark motsvarar ca 5.800:-