Dagens datum år 1473: Grundläggningsbrevet för Nya Lödöse undertecknas i Kalmar. En nämnd bestående av biskop Hans i Skara, herr Ture Jönsson, Västergötlands lagman, herrar Tord Bonde, riddare och Karl Bengtsson utses till att överse platsen, staka ut tomter, befästa staden med bålverk, torvvall och mur.