Den 8 augusti 1474, ett år efter att Nya Lödöse börjar byggas, beslutas att varje man i Västergötland ska göra två dagsverken till Nya Lödöses "mur och gropar" (vallgraven) eller betala en motsvarande mängd korn.