Den 29e juni år 1526 hände följande: Gustav Vasa lägger fram ett förslag om att styra om Göta Älv, så att den går helt och hållet i strömmen mellan Sävholmen (Marieholm) och staden Nya Lödöse. Avsikten är att strömmen ska bli så djup att "de uti den kunna bruka deras seglats ut och in i staden" (detta verkar dock aldrig ha genomförts).