Forskningsprojektet Urban diaspora

Under 2015 och 2016 kommer några av arkeologerna i Nya Lödöse-projektet att medverka i ett dansk-svenskt forskningsprojekt om invandring till städer ca 1450–1650. Invandring diskuteras mycket just nu, men är inget nytt. Många av dem som bodde i skandinaviska städer under denna tid hade flyttat dit, ibland från orter långt bort. Målet med projektet är att ge inblickar i mötet mellan de inhemska boende i städerna och dem som kom dit från andra områden. Vi kommer att undersöka de inflyttades materiella kultur, deras nätverk och konflikter med dem som redan bodde i städerna. De städer som ingår i projektet är Aalborg, Aarhus, Helsingör och Nya Lödöse. Resultaten kommer att publiceras i internationella arkeologiska tidskrifter. Vi hoppas också kunna berätta en del här på hemsidan!

Genom att vi medverkar i detta projekt, så uppfyller vi ett av målen med Nya Lödöse-projektet, nämligen att den nya kunskapen om Nya Lödöse ska diskuteras i internationella forskarsammanhang.

Läs gärna mer på projektets hemsida eller facebook!