Undersökningarna av staden Nya Lödöse

Under 2013 startade den största stadsarkeologiska undersökningen som någonsin genomförts i Västsverige. Utgrävningen som just nu pågår i stadsdelen Gamlestaden i dagens centrala Göteborg berör den tidigmoderna staden Nya Lödöse som låg här mellan åren 1473 och 1624.

Gamlestan i Göteborg genomgår just nu en stor förändring. Ny bebyggelse med hus, knutpunkt för kollektivtrafik, gång- och cykelbanor med mera kommer att förändra stadsbilden. I spåren av denna utveckling kommer även en förgången värld i dagern. Alldeles under oss, där tåg och spårvagnar drar fram och människor hastar iväg, finns en annan stad som har legat mer eller mindre gömd under modernare bebyggelse i hundratals år.

Arkeologin nu och då

Den arkeologiska undersökningen pågår under ett antal år och genomförs i samverkan mellan tre olika aktörer: Arkeologerna (SHMM, tidigare Riksantikvarieämbetet UV Väst), Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ samt Bohusläns museum. Vi är dock inte de första som gräver på platsen; redan för nästan 100 år sedan utfördes här arkeologiska undersökningar under ledning av Sixten Strömbom. Även på 1960-talet undersöktes delar av staden, men aldrig förr har detta skett i så stor skala som under de senaste åren. 

Läs mer om staden under fliken "Nya Lödöses historia". 

Arkeologer år 1919 och 2014. 

Experter nu och då.

 

The city of Nya Lödöse

In 2013 the largest urban archaeological excavation ever undertaken in West Sweden started in Gamlestaden, Gothenburg! The town of "Nya Lödöse", which lay here between 1473 and 1624, is being excavated.

Gamlestaden in Göteborg is set to undergo major transformations. New construction activities with buildings, a new hub for public transport, walkways and bike lanes will transform the urban landscape. In preparation for this new construction, another world is coming to light. Immediately beneath us, where trains and trams move back and forth, where people rush about their daily lives, there is another town. But it has lain hidden, more or less, for hundreds of years.

Now we have a chance to find out more about those who lived here, to get a glimpse of their day-to-day existence. The town was once known as Nya Lödöse and, before the traces of this old community disappear for good, archaeologists and other researchers will document and investigate them in more detail. What is it that actually remains? What can it tell us? Who lived here then? What were their lives like? It was their town, but we share it with them. It is also our town, our history.

 

La ciudad Nya Lödöse

En el 2013 la más grande excavación arqueológica urbana en el oeste de Suecia empezó en Gamlestaden, Gotemburgo! La ciudad antigua que se llama "Nya Lödöse", que existió entre 1473 - 1624, y es el objetivo de la investigación.

El barrio Gamlestaden en Gotemburgo cambiará mucho, se va a construir nuevas construcciones de edificios, un nuevo centro para transportes públicos, pavimentos y rutas de bicicletas, esto va a transformar el paisaje urbano. En conexión con la explotación, otro mundo está saliendo a la luz. Justo debajo de Gamlestaden, donde las transvías y la gente se mueven cada día, hay otra ciudad. Nya Lödöse ha estado oculta durante siglos.

Ahora tenemos la oportunidad de saber mucho más de la gente que vivía aquí. Antes que las huellas de esta antigua comunidad desaparezca para siempre, arqueólogos y otros investigadores documentarán e investigarán la ciudad en más detalle. ¿Cuáles son los restos arqueológicos que realmente quedan? ¿Qué nos pueden decir? ¿Quién vivió aquí? ¿Cómo eran sus vidas? Era su ciudad, pero lo compartimos con ellos. También es nuestra ciudad, nuestra historia.

 

Die stadt Nya Lödöse

2013 begann in Göteborgs Gamlestaden die größte stadtarchäologische Ausgrabung, die es jemals in Westschweden gab. Teile der Stadt "Neu Lödöse" bzw. "Nya Lödöse", die sich zwischen 1473 und 1624 an dieser Stelle befand, werden untersucht.

In Gamlestaden in Göteborg stehen große Veränderungen an. Neue Gebäude, ein neues Drehkreuz für den öffentlichen Nahverkehr, Wege für Radfahrer und Fußgänger werden gebaut und verändern zukünftig das Stadtbild. Allerdings kommt während der Bauarbeiten eine andere – eine vergessene Welt ans Tageslicht. Direkt unter unseren Füßen, unter den Füßen aller, die täglich vom Bus zur Straßenbahn hechten, unter den Bahngleisen und Straßen, befindet sich eine andere Stadt, die vor Jahrhunderten gegründet, bewohnt, verlassen und dann vergessen wurde.

Nun haben wir die einmalige Möglichkeit, mehr über die Menschen zu erfahren, die hier zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert lebten. Die Reste der ehemaligen Stadt "Nya Lödöse" werden durch die Archäologen dokumentiert und untersucht, bevor sie für immer verschwinden. Wir können nun herausfinden, was von dieser Stadt übrig geblieben ist. Diese Reste erzählen uns, wer dort lebte, sie geben uns Einblick in das tägliche Leben der Bürger von Nya Lödöse. Die Stadt der damaligen Einwohner ist auch unsere Stadt, sie ist Teil unserer Geschichte.

Nya Lödöse tidning
Läs våra populära tidningar om staden. Dessa finns att ladda hem här på hemsidan »

Göteborgs Stad - Stadsbyggnadskontoret
Besök Göteborg Stads hemsida om du är nyfiken på hur området runt Gamlestadens torg och fabriker kommer att utformas.
Till Göteborgs Stads hemsida »