Vetenskapsfestivalen
"Möt det förflutna"
Göteborg 2018
Vetenskapsfestivalen
"Möt det förflutna"
Göteborg 2018
Vetenskapsfestivalen
"Möt det förflutna"
Göteborg 2018
Vetenskapsfestivalen
"Möt det förflutna"
Göteborg 2018

Nya Lödöse genom barnens ögon.

Här nedan kan ni se ett urval av barnens bidrag och tolkningar av staden Nya Lödöse.

Under åren som vi har arbetat med arkeologin från Nya Lödöse, har vi även haft chansen att visa, prata och diskutera med barn i olika åldrar. En del har fått guidning i fält och andra har diskuterat 1500-talets människor och vardagsliv tillsammans med oss. Vi har bland annat visat upp och berättat om olika fynd och föremål som har hittats i Nya Lödöse, vi har diskuterat vart man hade sina toaletter under denna tid och hur vi arkeologer kan se detta i marken?

Barnen har sedan själva fått tolka och beskriva hur de uppfattar föremålen och "livet i Nya Lödöse", vissa genom att skriva ned sina tankar och andra genom att måla dem.  Nedan följer några exempel från vår utställning "Möt det förflutna" som ägde rum under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2018, där barnen som deltog i våran workshop var mellan 4 och 12år.

Några exempel från visningslåda 1.

 

Några exempel från visningslåda 2.

 

Ben och tallrik, inspiration från visningslåda 1.

Ben, spik, skärva: inspiration från visningslåda 2.

Nylösebo

Tallrik och hasselnötter.

Inspiration från visningslåda 1.

Nylösebo.

 

 Vilket material är föremålet gjort av?

Vilka färger har det?

Hur kan man se att föremålet är bearbetat av människor?

Vad tror du att föremålet har använts till?  -Här kan man även tänka på föremålets kontext, dvs i vilket sammanhang hittades föremålet?

Hur gammalt tror du att föremålet är?