Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018

Arkeologen Ivonne Dutra har arbetat mycket med det publika i projektet Staden Nya Lödöse. Just nu skriver Ivonne sin doktorsavhandling som handlar om förmedling och detta via Kalmar museum och GRASCA projektet. Ivonne deltog på EAA konferensen genom att hålla i en session med ämnet: Archaeological education beyond archaeology: looking at the cultural and social relevance of research/ Arkeologisk utbildning bortom arkeologi: med fokus på forskningens kulturella och sociala relevans.

Ivonne Dutra under sin presentation på EAA konferensen.

Sessionen var välbesökt av flera deltagare från alla hörn i Europa. Ivonne höll även en egen presentation som handlade om Contract archaeology's unique qualities in the encounter with the public/ Uppdragsarkeologins unika egenskaper i mötet med allmänheten. I projektet Staden Nya Lödöse har Ivonne, förutom att gräva, även fokuserat sig på guideturer och på att hålla i våra workshops för barn. Det är utifrån denna erfarenhet hon i sin egna presentation understryker att just uppdragsarkeologin är ett gyllene tillfälle att inte bara sprida kunskap men även att bjuda in till dialog mellan allmänheten och arkeologerna. Ivonnes sammanfattning av sin presentation lyder:

Sedan millennieskiftet har begrepp som demokrati, deltagande och dialog blivit riktlinjer inom offentlig arkeologi, inte minst i utbildningsmetoder inom uppdragsarkeologin. För att demokratiskt få tillgång till kulturarvet är det inte tillräckligt att bjuda in för dialog och deltagande. Det finns också behov av att skapa förutsättningar för förståelse hur kunskap om det förflutna skapas i nuet, kunskap om hur denna kunskap används i nuet.

Arkeologiska platser har unika egenskaper som läroböcker, rekonstruktioner eller museer inte kan ge, till exempel den unika erfarenheten av att komma nära de arkeologiska lämningarna eller de upptäckter som händer nu och då på en plats. Sådan fysisk kontakt med det förflutna öppnar för möjligheten att hålla en dialog mellan arkeologer och allmänheten om människor i det förflutna och i nutid, öka förståelsen av tid, kultur och mänsklighet samt öka förståelsen av hur kunskap om det förflutna skapas.

Att inte använda dessa unika egenskaper i en arkeologisk utgrävning för att tillgängliggöra viktig kunskap, är att slösa bort den unika potentialen hos uppdragsarkeologin. Den viktiga kunskapen att förstå hur moderna berättelser om det förflutna skapas.

Amanda Azzopardi, arkeolog och publik koordinator

Publicerat:
16 nov 2018

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Förmedling
Projekt

Taggar:
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer