Våra vanligaste kärlglas och en udda fågel!

Vackra glasbitar ifrån Nya Lödöse funna under 2017 års grävning

Under vintern har vi registrerat klart allt vårt glasmaterial från 2017 års undersökningar. Under januari hade vi även besök av George Haggren från universitetet i Helsingfors som hjälper oss med specialregistrering av vårt glasmaterial. Precis som från tidigare fältsäsonger finns det relativt rikligt med kärlglas och fönsterglas bland föremålmaterialet. Man kan se en tydlig skillnad i kärlformerna mellan den äldre perioden före 1500-talets mitt och den senare stadstiden dvs efter återkomsten från Älvsborgsstaden under 1500-talets senare del och fram till staden upphör. Om den här utvecklingen som speglar stadens kontakt vägar skriver George i vår Tidsskrift nr 11 "Med utblickar i Europa". Vi har även skrivit generellt om glas från Nya Lödöse tidigare hemsidesartiklar från 20142015 och 2016.

 

På målningen syns ett typiskt passglas med öl och

ett Röhmerglas vilket främst används för vin, båda

kärltyperna förekommer under den senare stadstiden.

Jan van de Velde - Still Life with Glasses

Wikimedia commons

Kortfattat kan man konstatera att bland de äldre kärlformerna finns bland annat olika typer av noppglas så kallade "Krautstrunk" och optiskt dekorerade bägare med diagonala linjer, ofta i blått glas (se foton i de äldre artiklarna). Båda dessa typer tillverkades bland annat i Rhendalen. Under den senare stadstiden dominerar passglas som var höga smala glas oftast med en kantig kärlform och pålagda horisontella glastrådar kring kärlets buk. Det förekommer även många andra nya typer av kärl bland annat olika slags vinglas och glasflaskor (se bilden till vänster).

 

 

 

 

 

Föremål 1215. Foto: Markus Andersson

Flera av kärlen från denna del av stadstiden har sannolikt även producerats i Nederländerna. Det förekommer även glas med filigrandekor (foto F1215) och annat glas som imiterar Venetianskt glas. I Venedig tillverkades det mest exklusiva glaset under medeltid och framåt.

 

 

 

 

 

 

 

Bland de mer udda kärlformerna från årets undersökningar finns ett fragment från ett fågelformat kärl i blått glas. En liten långsmal glasnoppa som troligen utgjort fågelns fot! (Foto: F48) En liknande har bland annat hittats vid arkeologiska utgrävningar vid slottet i Prag (ref med bild Bifogad rapport bild på sid. 380).

Föremål 48. Foto: Staden Nya Lödöse

 

CASTRUM PRAGENSE
Castrum Pragense 13 nálezy hmotné kultury z renesančníCh odPadníCh jímek z Pražského hradu MATERiAl FiNdS FRoM ThE RENAiSSANCE WASTE PiTS AT PRAGUE CASTlE díl I. katalog. Gabriela Blažková Jana Vepřeková

 

Föremål 2556. Foto: Staden Nya Lödöse

Det hittades även en emaljdekorerad så kallad "Waffle beaker" eller Våffelbägare om vi översätter till svenska. Det är ett cylindriskt glas med formblåst dekor i ett rutmönster. Bägaren är även dekorerad med emaljmåleri i vitt, blått och guld. Guldemaljen saknas nästan helt, men små fragment tillvaratogs av vår konservator. (foto: F2556)

 

 

 

 

Föremål 2718. Foto: Staden Nya Lödöse

En annan rolig skärva kommer från ett humpenglas (ett cylindriskt ölglas) tillverkat av blått glas med emaljdekor. Jaktmotiv var vanliga på den här typen av kärl och man kan kanske tänka sig att den lilla figuren föreställer en jakthund (foto: F2718)

 

Text: Jeanette Gustavsson, arkeolog och föremålsexpert

Publicerat:
7 mar 2018

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Föremål
Fynd
Historia

Taggar:
Fynd
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer