En pilgrimsflaska från Siegburg

En pilgrimsflaksa funnen i Nya Lödöse som är tillverkad i Tyskland

Pilgrimsflaska funnen i Nya Lödöse.

Foto: Staden Nya Lödöse

I ett lager efter en nedbrunnen och raserad byggnad i staden hittades denna fältflaska eller pilgrimsflaska som den ofta kallas. Huset var beläget intill stadens nordsydliga huvudgata i den nordvästra delen av vårt undersökningsområde. Troligen har flaskan funnits i huset då det brann, eftersom stora delar av kärlet fanns kvar på samma plats. Namnet kommer av att kärlet användes av pilgrimer på vandring men kunde såklart även användas för alla typer av resor. Troligen har flaskan ursprungligen haft två hänklar upptill som gjort att den kunnat fästas i packningen eller i ett bälte. Flaskor av den här typen tillverkades i Siegburg i nuvarande Tyskland under 1400-1500-talet och troligen är vår flaska tillverkad där. Vi har dock funnit flera pilgrimsmärken i staden så det är inte alls omöjligt att vår pilgrimsflaska faktiskt varit med på en pilgrimsfärd.

 

 

Pilgrimsmärke. Föreställer troligen St Gertrude av Nivelles

Foto: Staden Nya Lödöse

Det här pilgrimsmärket hittades 2013 och det föreställer troligen St Gertrude av Nivelles (i nuvarande Belgien). Hon var bland annat de resandes skyddshelgon.

Läs mer om andra pilgrimsmärken funna i Nya Lödöse här.

 

Text: Jeanette Gustavsson, arkeolog och föremålsexpert

Publicerat:
28 feb 2018

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Förmedling
Historia
Keramik

Taggar:
Fynd
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer