Publik arkeologi – tankar från en visningsansvarig

Den publika kommunikationen till allmänheten är omfattande i Nya Lödöse-projektet. Tack vare en rad olika verktyg kan vi på ett bra sätt nå ut med våra resultat.

Det publika uppdraget                                                                                                                Arkeologi är ett vetenskapligt ämne, den arkeologiska processen är lång och involverar ett flertal analyser, tolkningar av resultat och diskussioner. Arkeologi är alltså inte så enkelt som det kanske ser ut att vara vid första anblicken. Ibland vill utomstående ha raka och enkla svar på hur livet tedde sig förr, något som vi inte alltid kan ge på grund av att flera olika scenarier är möjliga samt att ny forskning hela tiden bidrar till ny kunskap. 

Två reportrar besöker oss inför ett film-

reportage. Foto: Markus Andersson

Oftast gör vi våra tolkningar när undersökningen är avslutad, då vi har all samlad data tillgänglig. På grund av detta kan de mer preliminära tolkningarna som görs i fält komma att revideras. Men eftersom projektet finansieras av Göteborgs stad är det inte mer än rätt att invånarna i Göteborg blir informerade om vad som just nu pågår i deras närområde, och om vad arkeologerna får fram under arbetets gång.

Liksom i de flesta arkeologiska projekt har därför också vi avsatt en budget för det publika arbetet.
Sedan början av projektet har en liten grupp arkeologer arbetat med att kommunicera vad vi gör och vad våra resultat består av till allmänheten. En del frågor som diskuterades i början av projektet var; vad vill vi göra för allmänheten? Hur ska vi kommunicera? Hur kan vi akademiker på bästa sätt nå ut till allmänheten? Den viktigaste frågan som ställdes var dock; bör arkeologer sprida information om utgrävningen som baseras endast på preliminära resultat?

Med ambitionen att finna en balans i detta och att kunna tillfredsställa både allmänhetens och den akademiska världens intresse arbetar projektet med flera olika kommunikationsverktyg. 

Både unga och äldre besöker visningarna i Nya Lödöse. Foto: Markus Andersson

Besökarna får ta del av vårt arbete i realtid. 

Foto: Markus Andersson

Det offentliga rummet – sociala medier
Vi utnyttjar till stor del den nya digitala världen som vi lever i, där kan vi nå ut till allmänheten snabbare och oftare än innan med information direkt från fält.
Facebook och Twitter är två verktyg som används direkt från platsen för den arkeologiska utgrävningen för att visa hur arkeologer, konservatorer, osteologer och andra specialister arbetar. Vi jobbar i leran, i regnet och i den starka solen året om. På sociala medier, i det offentliga rummet, delar vi information om vad vi gör och vad vi hittar. Inläggen är enkla och de flesta inkluderar ett foto med en kort text som beskriver den första tolkningen av vad som hittats. Det är via dessa forum vi som arkeologer får en direkt kontakt med den intresserade allmänheten. De ställer frågor och vi svarar. Ofta har vi inte specifika, direkta svar på vad vi till exemplet just har hittat, men inlägg på sociala medier är viktiga trots osäkerheten, för det är då vi får tillfälle att förklara och visa hur den arkeologiska processen verkligen fungerar. 

Diskussion är en del av fältarbetet, och våra

tolkningar förändras ständigt.

Foto: Markus Andersson

Forum som Facebook och Twitter används i ögonblicket och är av en annan karaktär än de vetenskapligt granskade publiceringarna. Inläggen på sociala medier är istället omedelbara, direkta och finns nära till hands för allmänheten. Här kan vi fånga ett brett intresse och även visa på var mer information finns att inhämta, till exempel på vår hemsida.

Hemsida och tidningar
Det är på projektets hemsida som en mer grundlig genomgång görs, med mer detaljerade artiklar om det arkeologiska arbetet i sig självt och om vad som hittats under utgrävningarna. Det är här som artiklar behandlar utgrävningen och dess material ur olika vetenskapliga perspektiv, till exempel genus och etik.I kontrast till Facebookinläggen så är det här som vi kan diskutera mer på djupet om vad fynden kan berätta för oss, hur vi vet detta och till slut vad som kommer att hända med fynden i framtiden.

Varje år publicerar projektet också tre tidningar som riktas till allmänheten och innehåller korta artiklar om utgrävningens arbete och resultat. Dessa tidningar ges ut gratis och finns tillgängliga på bland annat Göteborgs Stadsmuseum, Gamlestadens bibliotek, i postlådor vid utgrävningsplatsen samt i PDF-format på hemsidan. Allmänhetens efterfrågan på dessa tidningar ökar varje säsong och tidningen i sig har blivit ett bra verktyg för att involvera arkeologer och specialister i förmedling innan den slutgiltiga utgrävningsrapporten är färdig.

Det visuella och fysiska rummet – visningar, video och fotografi
På hemsidan kan man även finna informationsvideor som visar olika aspekter av projektet. Dessa videos är avsedda att öka intresset för uppdragsarkeologi, och att visa upp komplexiteten och verkligheten bakom den arkeologiska processen. Videorna har spelats in professionellt, men personerna vi möter i videon är vanliga arkeologer som visar allmänheten sina arbetsuppgifter. Projektet har även en professionell fotograf anställd för att ta arbetsfoton samt bra vetenskapliga fyndfoton. Dessa bilder används därefter till alla aktiviteter som projektet deltar i, till exempel seminarier, på föredrag, i hemsideartiklar och i den tryckta tidningen. Dessa fotografier visar även arkeologerna mitt i deras egen jobbsituation. 

Nr. 8 av vår tidning "Nya Lödöse ur ett genus-

perspektiv". 

Alla verktyg som använts till att förmedla vårt arbete har resulterat i en efterfrågan på att hålla guidade turer samt att hålla seminarier i olika sammanhang. De guidade turerna är begränsade till två gånger per dag, en dag i veckan, under dagtid då arkeologerna arbetar. Glädjen i besökarnas ansikten när man guidar dem runt är fantastiskt att se. De ser imponerade och fascinerade ut. Guideturerna är nästan alltid fullbokade och besökarna frågar ofta när de kan komma tillbaka. Några av besökarna har varit återkommande på visningarna under alla grävsäsonger och deras frågor blir mer och mer komplicerade för varje gång. Det får även guiden att utöka sina kunskaper om närliggande ämnen och att finna information om just de saker som får allmänheten att bli entusiastiska. Det är via guidade turer som en arkeolog lär sig att kommunicera arkeologi, trots leran, regnet, kylan, värmen och smutsen.

Amanda Azzopardi
Arkeolog

Publicerat:
1 dec 2016

Publicerat av:
Hanna Jansson, Arkeolog

Kontaktuppgifter:
info@stadennyalodose.se

Kategorier:
Arkeologi
Visning

Taggar:
Visualisering

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer