Andaktsföremål

Diverse föremål funna i Nya Lödöse vittnar också om en religiös tillvaro i den tätbebyggda staden.

Under stadens första hälft tillhörde landet och människorna fortfarande den katolska kyrkan. Det var först på 1520-talet som reformationen började i Sverige ( och man tänka sig att det var en långsam process). Flera föremål funna i Nya Lödöse vittnar om en religiös tillvaro i den tätbebyggda staden. Exempelvis pilgrimsmärken, benpärlor från ett radband samt ett metallkors  hittad i en av gravarna.

Föremålen som påvisar Nya Lödösebornas religiositet är inte enbart funna vid kyrkan och kyrkogården, utan även vid huslämningar. På en av gårdstomterna som grävdes ut under november-december i år, har det påträffats flera andaktsföremål. På innergården har vi hittat en mindre lerfigurin. Den avbildar Jesusbarnet som troligen håller i en fågel (en papegoja?). Under senmedeltiden var det vanligt med avbildningar av Jesusbarnet. Även papegojor finns avbildade på samtida konst i kyrkor. Sådana bilder har en stark anknytning till jul och nyår.

Mindre figurin föreställande jesusbarnet. Foto: Kajsa Andreasson

Baksidan av figurinen. Foto: Kajsa Andreasson

Öster om stadsgårdens utomhusyta finns det ett hus. I detta hittades ytterligare föremål. Flera delar av bränd och obränd lera låg under husets trägolv. Redan vid första anblick såg vi att lerbitarna inte tillhörde den vanligt förekommande rödbrända keramiken. Ju fler bitar vi påträffade, desto mer klarnade bilden av föremålen. Det var detaljrika former och avbildningar gjorda av lera och bitarna tillsammans utgjorde (vad vi tror i nuläget) minst två olika föremål. En av dessa två föremål presenteras nedan.

En av de större bitarna var en bastill en stående figurin (eller statyett). På andra delar av samma figurin kan vi se en dräkt (dräktens veckbildning) och en hand som håller i ett svärd. Vi tolkar detta som ett andaktsföremål föreställande ett kvinnligt helgon. Sådana föremål är väldigt ovanliga i Sverige! Helgonet kan möjligtvis vara Katarina av Alexandria, men vi återkommer med mer information om dessa föremål. I mars planerar vi nämligen att ge ut ytterligare ett nummer av vår tidning och i den ska vi berätta mera om figurinerna och allmänt om andaktsföremål. Vad som är spännande med föremålen på gårdstomten är att de vittnar om den privata sfären, kanske även den "individuella bönen som skedde i hemmet."

Delar av figurinen med handet på svärdet. Foto taget inomhus. Foto: Imelda Bakunic Fridén

Del av figurin. Foto taget utomhus i solsken. Foto: Eirik Johansson

 

Bas till figurinen, precis upptaget ur marken. Foto: Imelda Bakunic Fridén

Med detta korta inlägg önskar vi er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

 

Referensbild från British Museum Collections hittar ni även här:

Här avbildas Katarina av Alexandria med ett hjul,

ett av hennes helgonattribut (det andra är svärdet).

Foto: British Museum Collections

Publicerat:
22 dec 2015

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Fynd

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer