Glaset från Nya Lödöse

Registreringen av fyndmaterialet från förra årets undersökningar börjar nu bli klar och det är dags att påbörja rapportarbete och fördjupade analyser av fynden.

Passglas

Den överlägset största fyndkategorin utgörs av keramik, därefter följt av metallföremål och på tredje plats hittar vi glasföremål. Att föredelningen ser ut som den gör beror dels på bevarandeförhållanden men också på hur avfallshanteringen har fungerat samt vilka grävmetoder man använder vid undersökningen. Även om antalet glasskärvor är relativt många är skärvorna är små och svårupptäckta. Glaset kommer från såväl glaskärl som fönster.

Passglas var den vanligaste typen av glaskärl i Nya Lödöse. Det var ett högt smalt glas med tvärgående glastrådar. Glastrådarna gjorde att man kunde se hur mycket som hälldes upp i glaset och hur mycket var och en drack när glaset skickades runt bordet. Glaset användes främst för att dricka öl ur. Till vänster ser vi ett tyskt passglas från 1600-talet. Många glasskärvor från Nya Lödöse påminner om detta glas.

Andra typer av glas har formblåst optisk dekor eller dekor av pålagda "noppor". Det förekommer även en del skärvor med vita glastrådar i och målad emaljdekor samt flera skärvor av blått glas.

De exklusivaste glasen vid den här tiden tillverkades i Venedig. Glaset var helt klart och ofärgat. Vid den här tiden hade vanligen hade det nordeuropeiska glaset en svagt grön ton i glasmassan på grund av användningen av pottaska vid tillverkningen, det så kallade Waldglaset, eller på svenska "skogsglas". Det venetianska glaset kopierades på flera platser på kontinenten. Sådana kopior av venetianskt glas hittar vi i Nya Lödöse.

Först under av 1500-talets senare del grundas de första glasbruken i Sverige och de blev succesivt fler under 1600-1800-talet.

Frågeställningar som vi vill studera:

  • Ökar konsumtionen av glaskärl med tiden? Speglar en ändrad glaskonsumtion nya mat- och dryckesvanor?
  • Skiljer sig glaskonsumtionen mellan olika stadsgårdar i staden?
  • Hittas glaskärlen på andra platser än exempelvis keramiken, inomhus eller utomhus, på golv eller i avfallslager? Vad säger det om avfallshanteringen?
  • Hur vanligt har det varit med fönster i husen, i vilka typer av hus eller rum har man haft fönster och varför?

Jeanette Gustavsson

Arkeolog

Publicerat:
16 jun 2014

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Fynd
Konservering

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer