Grävning under spår och tidspress

Under veckan före påsk och under påskhelgen ställdes spårvagnstrafiken mot Kortedala in.

Orsaken var att det var dags att koppla in den nybyggda sträckningen i Gamlestadsvägen som ska användas medan Gamlestadstorget byggs om. Självklart innebar detta även att vi arkeologer var med på ett hörn!

Eftersom spårvägen var byggd rakt över Nya Lödöses kyrkogård misstänkte vi att gravar kunde finnas kvar under banvallens makadam. Nu skulle den gamla banvallen grävas ur för att en ny skulle byggas. Detta skulle dessutom ske under ett intensivt arbetspass under en helg. När vi grävde mellan spårvägen och Säveån under hösten 2013 fanns några halva gravar, de var kluvna av den spont (nedslagna järnplåtar) som fanns utmed banvallens södra sida. Nu skulle vi få undersöka området norr om sponten. Klockan 14 på lördagen var den första arkeologen på plats för att se på när banvallen grävdes bort. Först kom ingenting, sen kom ingenting, men efter ett tag började en smal remsa av kvarvarande arkeologi utmed sponten.

Vi schaktade vidare mot väster. Flera gravar som skadats av tidigare grävarbeten fanns här. I övrigt verkade alla spår av kyrkogården vara bortgrävda. Det blev mörkt, och började regna. Den yta där det fanns gravar kvar vidgades när vi kom längre åt väster, här fanns flera hela gravar och en tom, trasig kista. Inte förrän kl 22 fick vi gå hem.

En halv likkista framkom under lördagens schaktningsarbete

I bilden syns en stackars Nylösing som fått sin grav klyvd av järnsponten som har säkrat markområdet runt banvallen för Kortealabanan.

Redan kl 6.30 på söndagen var tre arkeologer på plats igen. Ytan där gravar fanns kvar blev större och hela dagen grävde vi gravar i en rasande fart. Vi märkte att gravarna låg samlade i grupper där de låg i princip på varandra, mellan dessa grupper kunde det vara tomt. Det var väldigt många barn och unga som var begravda här. Runt klockan 18 på söndagen var vi klara och summa summarum blev det 22 gravar och en tom kista vi undersökte!

Nu är det nya spåret på plats, och arbetet med att analysera skeletten kan börja. 

Mattias Öbrink

Fältledare

Det grävdes med stora skopan!

Publicerat:
8 maj 2014

Kategorier:
Arkeologi
Fynd
Osteologi
Projekt

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer