Första utgrävningsveckan 2014

I strålande vårsol har den första arkeologiska undersökningen år 2014 dragit igång i Gamlestaden.

Att de arkeologiska utgrävningarna i Gamlestaden är bland Sveriges största stadsarkeologiska undersökningar någonsin kan man väl förstå när man anländer till Gamlestadstorget i Göteborg. I ett virrvarr av spårvagnslinjer, grävmaskiner, byggbaracker och stora avspärrade ytor bygger Skanska för fullt på de ytor som vi lämnade efter oss så sent som i november.

Efter att ha strövat några varv runt Skanskas pågående nybyggnationer utan att skymta någon arkeolog ringer jag till en av mina tre kollegor som deltar i årets första utgrävning. "Vi är här vid kyrkogården, fast nere vid spårvagnarna." svarar Emma. "Jaha, jag kommer dit!", svarar jag. Alla ni som har varit på Gamlestadstorget i Göteborg vet ju att man där inte ser skymten av någon kyrkogård. Men precis så är det att vara arkeolog, man har ena foten i dåtiden och den andra i nutiden. Spårvagnarna svischar förbi en i Gamlestaden medan man samtidigt står (en bit nedanför dagens marknivå) i Nya Lödöse på en kyrkogård från 1500-talet.

 

Förundersökning

Det första arkeologiska uppdraget 2014 består av en mindre förundersökning. En arkeologisk förundersökning går i regel ut på att avgränsa och bedöma karaktären på redan kända fornlämningar som finns på den yta som ska exploateras. Ibland finner man att de arkeologiska lämningarna är förstörda av tidigare omgrävningar eller byggnationer, och ibland hittar vi bevarade arkeologiska kulturlager. När man finner arkeologiska lämningar leder det förhoppningsvis till en slutundersökning vilket i stora drag kan beskrivas som en regelrätt utgrävning där man tar in och analyserar fynd, dokumenterar samt tar bort byggnadslämningar och kulturlager. Vid en förundersökning tar man sällan in fynd eller gräver ut lämningar. Istället mäter man in var det finns arkeologiska objekt och bedömer vilken typ av lämningar som finns på platsen för att sedan återkomma under slutundersökning. En förundersökning ger alltså en anvisning till hur stor slutundersökningen behöver bli.

Den två veckor långa förundersökningen som pågår i skrivande stund täcker en smal yta som löper längs med Kortedalabanan. Några smalare schakt öppnas med hjälp av vår grävmaskinist så att arkeologerna får ett "titthål" och kan undersöka vad som döljer sig under markytan. Hittills är det en blandad kompott – delar av ytan är förstörd från tidigare industribyggen medan andra delar bjuder på välbevarade arkeologiska lämningar. Det är framförallt fler gravar som har dykt upp, något som är föga förvånande då markytan som undersöks nu är en förlängning av den del av kyrkogården som vi grävde ut under 2013. 

 

Clara Alfsdotter

Osteolog och arkeolog

Publicerat:
13 mar 2014

Kategorier:
Arkeologi
Projekt

Taggar:
Lödöse

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer