ICP-analyser av keramik från Nya Lödöse

Vid bearbetningen av keramikkärlen från utgrävningarna i Nya Lödöse har kronologi och proveniens prioriterats. Från vilka tider och vilka platser kommer kärlen?

Kronologin bygger på äldre material där vi vet när olika typer av keramik togs i och senare ur bruk. Vi vet när och hur man glaserade och brände sina kärl under de olika århundradena.

För att proveniensbestämma kärlen, eller snarare skärvorna, är det främst glasyrerna och godsfärgen som används som tolkningsunderlag. Tolkningarna är till stor del baserade på den enskilde arkeologens erfarenhet och trots att många klassifikationer blir samma kan de variera något. Som ett av de första materialen i Skandinavien utförs nu ICP-analyser av 50 skärvor från Nya Lödöse. Analysen utförs av Keramiska Studier i Höganäs.

Keramik i fält. Foto: Markus Andersson.

En ICP-analys (Inductively Coupled Plasma) är en kemisk analys där man får resultatet av 48 olika typer av grundämnen (spårämnen, sällsynta jordartsmetaller etc.). Skärvor med samma kemiska sammansättning har samma geografiska ursprung. Analysen syftar till att finna ett kemiskt fingeravtryck för varje skärva och sedan identifiera skärvor med identisk sammansättning. Därför krävs det referensmaterial från andra platser i Skandinavien, men även från platser i Danmark, Tyskland, Holland och Belgien där man producerade samma typ av keramik som påträffats i Nya Lödöse.

Foto: Markus Andersson.

Vi har i dagsläget redan gjort 20 analyser och kan se att många av våra klassifikationer är korrekta men även att några enstaka skärvor förvånar oss. Flertalet av de skärvor som vi valt ut har troligtvis tillverkats i eller kring Nya Lödöse på 1500- och 1600-talet, det finns även tydliga likheter med keramik från Holland men också med nordvästra Tyskland. Det verkar som att det finns flera keramikkärl som tillverkats någonstans mellan Hamburg och Schleswig.

Arbetet kommer att fortsätta under första halvåret av 2014 då vi ska slutföra analysen. Förhoppningsvis kan vi då också jämföra Nya Lödöse med andra städer och byar i västra Götaland.

Som framgår av klusteranalysen nedan bearbetas all data i ett statistiskt program och resultatet presenteras i diagramform. Skärvor av samma kemiska sammansättning grupperas lika i diagrammet medan de som är helt olika ligger långt ifrån varandra.

 

 

Torbjörn Brorsson

Arkeolog

Keramiska studier i Höganäs
http://www.keramiskastudier.se/

Publicerat:
24 feb 2014

Kategorier:
Analys
Fynd

Taggar:
Fynd
Lödöse

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer