Fyndhantering

Det arkeologiska fyndmaterialet kan berätta mycket om vardagslivet i staden och ge oss en inblick i dåtidens samhälle och människornas liv…

Fynden från Nya Lödöse består i första hand av stadsbornas sopor; ett trasigt keramikfat, ett krossat glas, en uttjänt sko och matavfall i form av djurben. Annat är sådant som har tappats på marken, exempelvis en knapp som lossnat och blivit liggande. En hel del fyndmaterial kommer från rivna byggnader, bland annat spikar, fönsterglas och tegel. Det vi inte hittar lika ofta är förslagsvis dyrbara föremål som man varit mer rädd om och snarare återanvänt än kastat då de gått sönder.  Föremål av material som inte bevarats lika bra i jorden, bland annat är träföremål  likaså underrepresenterade.

Fältarkeologerna dokumenterar noga varifrån fynden kommer och tolkar vad det är för typ av lager, ett golv, ett avfallslager? Varför ligger föremålet just där och vad betyder det?

När fynden kommer in - tvättas, sorteras och registreras de. En konservator tar hand om särskilt känsliga föremål och olika specialister hjälper till att bedöma fyndmaterialet. Föremålen ger oss bild av livet i staden och kan svara på frågor om stadsbornas konsumtionsvanor, om skillnader i olika delar av staden, om var olika hantverkare bott och verkat och hur man hanterat sina sopor, bland annat.

Glas från Nya Lödöse.

Huvuddelen av fyndmaterialet utgörs av olika typer av keramik. Än så länge har vi hittat mängder av trebensgrytor och pannor som användes för matlagning, olika krukor och kärl för förvaring, samt fat och skålar att ställa på bordet. Den största delen utgörs av enkla och odekorerade skärvor av rödbrännade lergods, så kallat yngre rödgods. Men det finns också gott om skärvor från vackert dekorerade kärl, exempelvis dryckeskrus av stengods med stämpeldekor och bemålade fat  gjorda av ljusare leror från kontinenten.

När utgrävningen är avslutad och avrapporterad kommer fynden förvaras på Göteborgs Stadsmuseums magasin. Där kan de komma att ingå i nya utställningar på museet och finnas tillgängliga för allmänhet och forskare, för att vi även i framtiden skall kunna fortsätta att forska om Nya Lödöses historia.

Jeanette Gustavsson

Arkeolog och fyndregistrator

Publicerat:
19 aug 2013

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Fynd

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer